फ्रान्सय् कोरोना भाइरसं सिपि २६ द्धः स्वया अप्वोल
 फ्रान्सय् कोरोना भाइरसं सिपिनिगु ल्याः २६ द्धः व ९९४ म्ह थ्यःगु दु ।
 
उकि मध्ये १७ द्धः व स्वम्ह अस्पतालय् सिइगु दु ।
 
फ्रान्सय् कोरोना संक्रमित जुपि छगु लाख ७८ द्धः ३४९ थ्यःगु दु ।
 
वःगु २४ घण्टाया दुने फ्रान्सय् ३४८ म्ह कोरोना संक्रमणं सिइगु दु ।
 
फ्रान्सय् स्वया सिपि अमेरिका, बेलायतमा व इटालीइ जुुगु दु ।