२०७७ माघ ५, सोमबार

बिश्वन्यकं २४ घण्टाय् ५ लाख ९१ हजार स्वया अप्वो सक्रमित

रमित | कछलागा चौथी ११४१, मंसिर १९ शुक्रवाः

वःगु २४ घण्टाया दुने विश्वन्यक ५ लाख ९१ हजार ४३२ म्हेसित संक्रमितपि थपे जुगु दु धका विश्व स्वास्थ्य संगठनया तथ्यांकय् उल्लेख याःगु दु। 
 
थ्व नाप आःतक विश्वन्यक ६ करोड ३९ लाख ६५ हजार ९२ म्ह कोरोना संक्रमण जुइ धुकुगु दु।
 
वःगु २४ घण्टाया दुने जक विश्वन्यक कोरोना संक्रमणया कारण ११ हजार ७४१ म्ह सी धुकुगु दु। 
 
थ्व नाप आःतक विश्वन्यक १४ लाख ८८ हजार १२० म्ह संक्रमितपिनिगु ज्यान वःगु दु धका संगठनया तथ्यांक् उल्लेख याःगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय