२०७७ माघ १३, मंगलबार

बिश्वयकं कोरोना ८५७०म्ह मन्त

रमित | कौलागा त्रयोदशी ११४०,कार्तिक २८ शुक्रवाः

वःगु २४ घण्टाय् कोरोनाया कारण ८ हजार ५७० म्ह संक्रमितपि मन्त।

विश्वय् कोरोनाया कारण १२ लाख ८० हजार ८६८ म्ह सी धुकुगु दु। अथेहे, वःगु २४ घण्टाया दुने विश्वय् ५ लाख ७९ हजार २५३ म्ह कोरोना संक्रमण पुष्टि जूगु दु।

आःतक विश्वय् कोरोना संक्रमितपि ५ करोड १८ लाख ४८ हजार ६६१ म्ह थ्यने धुकुगु दु धका विश्व स्वास्थ्य संगठनया तथ्यांकय् उल्लेख याःगु दु।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय