२०७७ माघ १४, बुधबार

बिश्वय् कोरोना सीपि १० लाख ७४ हजार स्वया अप्वोल

रमित | अनलागा ११ ११४०,असोज २७ मंगलवाः

बिश्वयकं कोरोना सक्रमणं सीपि आःतक १० लाख ७४ हजार स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु। 
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया लिपागु तथ्यांक कथं आःतक कोरोना सक्रमित १० लाख ७४ हजार ८१७ म्ह सी धुकुगु दु। 
 
वःगु २४ घण्टाय् जक ४ हजार ४४१ म्ह संक्रमितपि सीगु दु। अथेहे उगु इलय् ३ लाख ७ हजार ४०३ म्ह संक्रमितपि थपे जुगु दु।  
 
आःतक विश्वय् कोरोना संक्रमितपि ३ करोड ७४ लाख २३ हजार ६६० म्ह थ्यःगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय