भारतय् कोरोनां सीपिं स्वसः न अप्वल
भारतय् कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) पाखे सीपिनिगु ल्याः स्वद्धः व स्वसः थ्यःगु दु । भारतया स्वास्थ्य मन्त्रालयया कथं वःगु २४ घण्टाय् जक भारतय् १४० म्ह कोरोना भाइरसया कारण सीगु दु ।
 
अथेहे भारतय् कोरोना भाइरस संक्रमित जुपि छगु लाख व खुद्धः व ७५० म्हेसित संक्रमण खनेदुगु दु । वःगु २४ घण्टाया दुने भारतय् न्याद्धः व ६११ म्हेसित  संक्रमित खने दुगु दु ।
 
भारतया दकलय् अप्वो प्रभावित राज्य महाराष्ट्रय् कोरोना भाइरस संक्रमित जुपि ३७ द्धः व १३६ म्ह थ्यःगु दु । अथेहे, महाराष्ट्रय् १३२५म्ह कोरोना भाइरसया कारण सीइ धुकुगु दु । तमिलनाडुइ १२ द्धः ४४८ म्ह कोरोना भाइरसया संक्रमण खने दुगु दुसा ८४ म्ह सीइ गु ।
 
आतक भारतय् ४२ द्धः व २९८ म्ह न्हुपि संक्रमितपि वास याका छ्वये धुकुगु दु ।