२०७७ माघ ८, बिहिबार

भारतय् कोरोनां सीपि १ लाख १४०३१ म्ह थ्यन

रमित | कौलाथ्व तृतिया ११४०,कार्तिक ३ सोमवाः

भारतय् वःगु २४ घण्टाया दुने १०३३ म्ह सी धुकुगु दु। भारतय् कोरोनाया कारण सीपि आःतक १ लाख १४०३१ म्ह थ्यःगु दु। 
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया कथं लिपागु तथ्याक कथं भारतय् वःगु २४ घण्टाया दुने ६१ हजार ८७१ कोरोना संक्रमित थपे जुगु दु। 
 
सगठनया तथ्यांक कथं भारतय् कुल कोरोना संक्रमितपि ७४ लाख ९४ हजार ५५१ म्ह थ्यःगु दु। 
 
भारत विश्वय् दकलय् अप्वो कोरोना संक्रमित जूगु देय् या धलखय् निगुगु थासय् लागु देय् खः।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय