भारतय् कोरोना संक्रमित ४९ लाख ३० हजार थ्यन
भारतय् कोरोना संक्रममणया कारण आःतक ८० हजार ७७६म्ह सी धुकुगु दु ।
 
वःगु २४ घण्टाय् भारतय् १ हजार ५४म्ह कोरोना संक्रमित जुया सी धुकुगु दु धका विश्व स्वास्थ्य संगठनया तथ्यांकय् उल्लेख याःगु दु । 
 
वःगु २४ घण्टाय् ८३ हजार ८०९म्ह संक्रमित थपे जूगु दु । वःगु २४ घण्टामा ९२ हजार ७१ कोरोना संक्रमित थपे जुगु दु धका धाःगु दु । 
 
भारतय् आः ४९ लाख ३० हजार २३६म्ह कोरोना संक्रमण जुगु धका तथ्यांक उल्लेख याःगु दु । 
 
भारत विश्वय् हे दकलय् अप्वो कोरोना संक्रमित जूगु देयया धलखय् अमेरिका धुका लिउने लाः।