२०७७ माघ ४, आइतबार

भारतय् कोरोना सक्रमितपि ७३ लाख स्वया अप्वोल

लहानान्युज | कौलाथ्व पारु ११४०,कार्तिक १ आइतवाः

भारतय् कोरोना संक्रमणया कारण सीपि १ लाख १२ हजार १६१ म्ह थ्यःगु दु।
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया तथ्यांक कथं वःगु २४ घण्टाया दुने ८९५ म्ह संक्रमित जुगु दु। 
 
वःगु २४ घण्टाया दुने जक ६३ हजार ३७१ म्हेििसत कोरोना संक्रमण जूगु दु।
 
थ्व नाप भारतय् आःतक कोरोना संक्रमितपि ७३ लाख ७० हजार ४६८म्ह थ्यःगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय