२०७७ माघ १३, मंगलबार

भारतय् कोरोना सक्रमित म्हो जुया वनाच्वन

लहानान्युज | कौलाथ्व एकादशी ११४०,कार्तिक ११ मंगलवाः

भारतय् कोरोना भाइरसया सक्रमण स्वला लिपा म्हो जुगु दु।
 
सरकारी अधिकारीपिन्स बिःगु जानकारी कथं वःगु स्वलालिपा थौं मंगलवाः ४० हजार स्वया कम संक्रमित पिहावःगु दु।
 
केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयं वःगु २४ घण्टाया दुने भारतय् ३६ हजार ४७० म्ह संक्रमित जूगु  धका धाःगु दु। थ्व नाप भारतय् कूल संक्रमितपि ७९ लाख ४६ हजार ४२९ म्ह थ्यःगु दु।
 
अथेहे भारतय् कोरोना सक्रमणं छगू लाख १९ हजार ५०२ म्ह सी धुकुगु दु। उकि मध्ये ४८८ म्ह वःगु २४ घण्टाय् सीगु दु।
 
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणमुक्त जूपि ७२ लाख १०७० म्ह थ्यःगु दु धका धाःगु दु। सरकारी निकाय नं भारतय् कोरोना भाइरसमुक्त जूपि ९०.६२ प्रतिशत थ्यःगु दु धका धाःगु दु।
अथेहे कोरोना भाइरस संक्रमितपि १.५० प्रतिशत मनूत जक सीगु दु धका मन्त्रालयं धाःगु दु।
 
भारतय् छगु वाःन्ह्यनिसे कोरोना भाइरस संक्रमित व सी सा छु वाः निसे म्हो जुयावया च्वंगु दु धका धाःगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय