२०७७ माघ १३, मंगलबार

भारतय् कोरोना सक्रमित व सीपि म्हो जुयावन

लहानान्युज | कौलागा त्रयोदशी ११४०,कार्तिक २८ शुक्रवाः

भारतय् कोरोना संक्रमितपि नाप सीपि न म्हो जुयावःगु दु।

न्हि करिब ९८ हजार तक कोरोना संक्रमित जुगु भारत आः घट जुया ५० हजार स्वया म्हो जुया वयाच्वंगु दु। वःगु २४ घण्टाय् जक भारतय् ४७ हजार ९०५म्हेसित कोरोना संक्रमण पुष्टि जगु दु। भारतय् सेप्टेम्बर १७ जक ९७ हजार ८९४ म्हेसित छन्हु हे कोरोना संक्रमण जुगु दु धका विश्व स्वास्थ्य संगठनया तथ्यांकय् उल्लेख दु। थ्व आःतक हे दकलय् अप्वो खः।

भारतय् न्हि थपे जुपि कोरोना संक्रमितपि क्वहावया च्वंगु दु सा सीपि न म्हो जुया वयाच्व्वंगु दु। वःगु २४ घण्टाया तथ्यांक कथं भारतय् ५५० म्ह कोरोना संक्रमणं सीगु दु। भारतय् जुन १७ य् छन्हस हे २ हजार ३ म्ह संक्रमितपि सीगु दु। भारतय् आःतक ८६ लाख ८३ हजार ९१६ म्हेसित कोरोना संक्रमण पुष्टि जुइ धुकुगु दु।

अथेहे अन सीपि १ लाख २८ हजार १२१ म्ह थ्यःगु दु। भारत विश्वय् कोरोना संक्रमित जुगु देय् या धलखय् निगु थासय् दु।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय