भारतय् छन्हु ९४ हजार स्वया अप्वो कोरोनाका सङ्क्रमित
भारतय् वःगु २४ घण्टाय् ९४ हजार स्वया अप्वो न्हुपि कोरोना सक्रमित थपे जूगु दु । 
 
वःगु २४ घण्टाय् ९४ हजार ४०९ म्ह सक्रमित थपे जुगु दु । थ्व नाप आःतक सक्रमित जुपि ४७ लाख ५१ हजार ७८८ म्ह थ्यःगु दु ।
 
अथेहे भारतय् छन्हु हे ११ सय स्वया अप्वो सङ्क्रमितपिनिगु ज्यान वःगु दु । थ्व नाप भारतय् कोरोनाया कारण ज्यान वःपि ७८ हजार ६१४ म्ह थ्यःगु दु ।
 
अथेहे वःगु २४ घण्टाय् अमेरिकाय् ३७ हजार ४४४म्ह सक्रमित थपे जुगु दु सा झन्डै ७ सय मनूपिनिगु ज्यान वःगु दु । अमेरिकाय् आःतक सक्रमितपि ६६ लाख ७४ हजार ७६३म्हेसिति जुइ धुकुगु दु सा अथेहे सीपि १ लाख ९८ हजार ११९म्ह थ्यने धुकुगु दु ।
 
अथेहे ब्राजिलय् ३१ हजार ८८०म्ह कोरोना सक्रमित थपे जुगु दु सा थ्व नाप सक्रमितपि ४३ लाख १५ हजार ८ सय थ्यःगु दु । म्हिगः ब्राजिलय् ८ सय सक्रमितपिनिगु ज्यान वःगु दु । अथेहे कोरोनाया कारण ज्यान वःपि १ लाख ३१ हजार २ सय थःगु दु ।