भारतय् प्यःगु लख स्वया अप्वः कोरोना संक्रमित जुल
भारतय् छन्हु हे कोरोना भाइरस भारतय् छन्हु हे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) याना १५ द्धः स्वया अप्व संक्रमित जुगु दु ।
 
भारतया स्वास्थ्य मन्त्रालयया कथं वःगु २४ घण्टाया दुने १५४१३म्ह संक्रमित जुगु दु । थ्व नाप भारतय् कोरोना भाइरसपाखे संक्रमित जुपि प्यःगु लाख स्वया अप्वःगु दु । आतक भारतय् कोरोना भाइरसपाखे संक्रमित जूपि प्यःगु लाख १० द्धः ४६१म्ह थ्यःगु दु ।
 
अथेहे आतक भारतय् कोरोना भाइरसपाखे सीपिं १३ द्धः व २५४म्ह थ्यःगु दु । वःगु २४ घण्टाय् जक भारतय् कोरोना भाइरसया कारण ३०६म्ह थ्यःगु दु ।
 
भारतय् दकलय् अप्वः प्रभावित राज्य महाराष्ट्रय् आतक कोरोना भाइरसं छगू लाख २८ द्धः २०५म्ह संक्रमित जुगु दु । अन न्याद्धः व ९८४ म्ह सी धूकुगु दु । अथेहे, तामिलनाडुइ आतक ५६ द्धः ८४५म्ह संक्रमित जूगु दु । उगु थासय् ७०४म्ह सी धूकुगु दु । 
 
अथेतु, दिल्लीइ ५६ द्धः ७४६म्ह संक्रमित जुगु दु सा निद्धः व ११२ सी धुकुगु दु । गुजरातय् २६ द्धः व ६८०म्ह संक्रमित व  द्धःछि व ६३८म्ह सी धूकुगु दु ।
 
आतक भारतय् निगु लाख २७ द्धः व ७५६म्ह डिस्चार्ज जुया छेँय् वने धुकुगु दु ।