भारतय् २४ घण्टाय् १३५८६म्हेसित सङ्क्रमण पुष्टि
भारतय् कोरोना सङ्क्रमण अप्वया वना च्वगु दु ।
 
भारतय् वःगु २४ घण्टाया दुने १३५८६ म्हेसित सङ्क्रमण पुष्टि जूगु दु । 
 
छन्हु हे सङ्क्रमित जूपि आःतक हे दकलय् अप्वगु खः ।
 
वःगु २४ घण्टाय् दुने ३३६म्ह सीगु दु । भारतय् आः कोरोना सङ्क्रमितपि स्वगू लाख ८० द्धः व न्यासम्ह स्वया अप्वगु दु । 
 
सङ्क्रमितपि निगु लाख४७१० म्ह उपचार लिपा छेँय् लिहा वःगु दु धका स्वास्थ्य मन्त्रालयं धाःगु दु ।
 
कोरोना सङ्क्रमण जूया १२५७३म्ह सी धुकुगु दु ।