२०८१ आषाढ ५, बुधबार

भारतीय राजदुत धर्मर्किति बिहारय्

नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ | गुंलाथ्व अष्टमी ११३७ (जुलाई ३१ २०१७)

धर्मर्किति बिहारय् थःगु छगु ज्याझ्वः दथुइ भारतीय राजदुतयात मन्जिभ सिंह पुरी यात लसकुश यागु दु । उगु ज्याझ्वलय् धम्मावति गुरुमा नं राजदुतयात मतिनाया चिं न लःल्हाःना दिगु खः ।
 
 
उगु ज्याझ्वलय् धम्मावति गुरुमा नं ‘नेपाः व भारतया सांस्कृतिक सम्बन्ध न्हापा निसें बांलाना च्वंगु द’ु धयाबिज्याना दिगु खः ।
 
नाप भारतीय राजदुताबासं न्हापा निसें याना वया च्वंगु ग्वाहालि राजदुत सिं पालय् नं निरन्तर दइ धकाः नं भलासा कयादिल । राजदुत सिं या कार्यकाल सुथां लाक्क न्ह्याः मा धका कामना याना दिल ।
 
 
राजदुत मन्जिभ सिंह पुरीं ‘नेपाः व भारतया सम्बन्ध परापुर्वकाल काल निसें न्ह्याःना वया च्वंगु’ धयादिसें । धर्मर्किति बिहारयात भारत सरकार याना वयाच्वंगु ग्वाहलि थःगु कार्यकालय् उगु कथं हे न्ह्याना च्वनिइ धकाः धयादिल ।
 
 
Categorized in राष्ट्रिय