भारत कोरोना सक्रमित ८९लाख स्वया अप्वोल

भारतय् कोरोना संक्रमितपि ८९ लाख ५८ हजार ४८३ म्ह थ्यःगु दु।

विश्व स्वास्थ्य संगठनया कथं भारतय् वःगु २४ घण्टाया दुने ४५ हजार ५७६ म्ह संक्रमितपि थपे जुग दु।

वःगु २४ घण्टाया दुने ५८५ म्ह कोरोना संक्रमितपि सीगु दु।

थ्व नाप आःतक भारतय् कोरोनाया कारण सीपि १ लाख ३१ हजार ५७८ म्ह थ्यःगु दु।

भारत विश्वयकं कोरोना संक्रमित जुगु देय् या धलखय् निगु थासय् दु।