२०८१ जेठ ९, बुधबार

मस्तय्त करणी व यौन दुव्र्यवहार याइगु अप्वःल

लहानान्युज | कछलागा सप्टमी ११४१, जेठ १९ बुधबाः

न्यादँ दुम्ह मचायात जबरजस्ती करणी याःगु द्वपनय् गोदावरी नगरपालिकां छम्हेसितं प्रहरीं ज्वंगु दु ।

ज्वम्ह गोदावरी ३ मोतिचौरय् च्वनिम्ह सप्तरी सोम्भुनाथ नगरपालिका२ छेँ जुम्ह २०दँ दुम्ह राम आशिस सदा खः । वयात मंगलबाः न्हिनय् ज्वंगु महानगरीय प्हरी परिसर यलः न्ह्यथंगु दु । गोदावरी३ य् दयेकाच्वंगु होटलय् सदां आइतबाः सनिलय् उम्ह मचायात जबरजस्ती करणी याःगु प्रहरीं न्ह्यथंगु दु।

अथेहे ९दँया मिसा मचायात करणी याःगु द्वपनय् सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिका३ सुनौलो त्वाःया ६७दँया भविराज दमाईयात मंगलबा न्हिनय् प्रहरी ज्वंगु दु । भविराजं उम्ह मिसामचायात करणी याःगु धाःगु खबर थ्यनेवं इलाका प्रहरी ज्याकू इटहरीया प्रहरीं ज्वंगु खः । अथेहे थःहे १४दँया म्ह्यायात यौन दुव्र्यवहार याःगु द्वपनय् येँ महानगरपालिका १५ डल्लुइ च्वनिम्ह गोरखा छेँ या ३८दँया मनुयात मंगलबाः चान्ह्य प्रहरीं ज्वंगु दु

डर, त्रास धाकधम्की बिया यौन दुव्र्यवहार याःगु खबर थ्यनेवं महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूपाखे खटेजूपिं प्रहरीं ज्वंगु खः । अथेहे १३दँया मिसा मचायात यौन दुव्र्यवहार याःगु द्वपनय् सूर्य विनायक नगारपालिका७ या गुण्डु च्वनिम्ह ५०दँया हरिकृष्ण कोजुयात मंगलबाः चान्ह्य प्रहरी ज्वंगु दु ।

Categorized in अपराध