मृत्यु छगू ज्याझ्वः
सुधीर ख्वबि
 
देय्या संचार माध्यमय् 
न्हूगु लाय्कूया 
उपलब्धिया फेहरिस्त
प्रत्यक्ष प्रसारण जुयाच्वंबलय्
न्हूपिं जुजुपिनि न्हिथं 
भ्वय् न्याय्काच्वंगु इलय् ।
 
वं नं 
प्रत्यक्ष प्रसारणया योजना 
हसंमसं न्ह्यपुं ज्यानाच्वंगु खँ 
वयागु थःगु हे नुगःया 
धुकधुकं तक नं मस्यू जुइमाः  । 
 
छन्हु खिपः न्यानाः लिहाँ ववं  
थ्व चबुइ ला मखु जुइ धकाः
जःलाखःलातय्के न्यनाच्वंबलय्
वयागु थःगु हे आत्मायात तकं
अनिष्टया छुं खबर मदुगु जुयाच्वन ।
 
थः स्याःन्याःपिन्त
थःगु ख्वबि प्वंकाच्वंबलय्
निरासं त्वपुयातःगु मिखाय् 
जबरजस्ती
लसता ब्वयाच्वंगु इलय् 
वया पासापिनिगु नुगलय् तक नं 
छुंकथंया ख्वाउँ ला
भ्याः भतिचा नं द हे मदुगु जुयाच्वन ।
 
छन्हु 
आकाझाकां हे वं थःत 
प्रत्यक्ष प्रसारणय् थःत ब्वल 
सकसित ज्वजलपा यात 
सकसिके क्षमा नं फ्वन 
यख्खानातःगु खिपः नं सकसित क्यन 
थःगु इच्छाया मृत्युया ज्याझ्वः ब्वल ।
 
लाइभ स्वयाच्वंपिन्सं 
लाइक यानाहल 
कमेन्ट याइपिन्सं कमेन्ट यानाहल 
अदभूत, साहसिक ज्या, न्हूगु पहः 
ग्रेट जब .....इत्यादि ।
 
स्वकुमितय्सं 
भकाभक सेयर याना हल
पासापिं थःथितिपिं सकसित 
थ्व ज्याझ्वलय् स्वाना यंकल  ।
 
व 
थःगु लक्षया प्राप्तिया नितिं तयार जुल 
स्वकुमि  
इच्छामृत्युया थ्व लू स्वय्त 
आय् बुयाच्वन 
पलख लिपा वयागु म्ह 
खिपतय् हुसलुं पुयाच्वन 
 
लाइक, कमेन्ट व सेयर 
अप्वया वल
अप्वया वनातुं च्वन ।
 
छगू इच्छा मृत्युलिसे 
मानवियता सति वनाच्वन 
संवेदनशीलता ध्वस्त जुयाच्वन 
मृत्यु दुःखद मखु थौंकन्हय् 
छगू ज्याझ्वः जुयाच्वन 
मात्र 
छगू ज्याझ्वः जुयाच्वन ।