येँ आःतक हे दकलय् अप्वो ६५२म्ह सक्रमित
वःगु २४ घण्टाय् स्वनिगः दुने जक ७३७म्ह कोरोना संक्रमित थपे जूगु दु । 
 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयया कथं वःगु २४ घण्टाय् येँ जक ६५२ म्हेसित कोरोना संक्रमित थपे जूगु दु ।
 
अथेहे ख्वपय् २५म्ह व यलय् ६०म्ह कोरोना संक्रमित थपे जूगु दु ।
 
उकि मध्ये येँ २१६म्ह मिसा व ४३६म्ह मिजं, ख्वपय् १३म्ह मिसा व १२म्ह मिजं, यलय् २४ मिसा व ३६ म्ह मिजंपिन्त कोरोना संक्रमण खने दुगु खः । 
 
म्हिगः मंगलवाः येँ ५५५म्ह, ख्वपय् ८६म्ह व यलय् ३५म्ह याना देय् यक ६७६म्ह कोरोना भाइरस संक्रमित थपे जुगु दु ।