२०७७ माघ ९, शुक्रबार

येँ मनपाया मेयर बिद्यसुन्दर शाक्यपाखे खेलकुदया सामाग्री हस्तास्तरण

सुरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ | दिल्लागा त्रयोदशी ११४०,श्रावण ३ शनिवाः

जैसीदेगल युथ क्लवया ग्वसालय् थौं छगु ज्याझ्वः दथुइ मूपाहाँ येँ महानरपालिका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यं खेलकुदया सामाग्री हस्तास्तरण यानादीगु दु ।
 
येँ महानगरपालिकां क्लवयात करीव प्यंगु लाख तका खेलकुद ग्वाहालि याःगु खः । क्लवयात छेँ देयकेगुलि न्हापा ग्वाहालि याःगु खः । अथेहे येँ महानगरपालिकां छु दिं न्ह्यः महानगर दुनेया
खुगु ए डिभिजन क्लवयात यात न झीगु लाखया ग्वाहालि याःगु खः ।
 
ज्याझ्वलय् न्ववानादिसे महानगरया मेयर शाक्यं जैसिदेगल क्लवं याना च्वंगु ज्याया प्रशसा यानादिसे माःगु ग्वाहालि याना वनेगु बचं न बियादिगु खः ।
 
क्लवया अधक्ष्य राजेश प्रजापतीया सभाध्यक्षताय् जुगु उगु ज्याझ्वलय् पाँहा कथं येँ मनपा २१ वडाया अध्यक्ष उदयचुदामणी वज्राचार्य झायादीगु खः ।
Categorized in कासा