येँ महानगर दुने बहन्हि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन याइगु
येँ महानगरपालिका दुने आ बहन्हि यातायात सञ्चालन जुइगु दु । सहरी यातायात सेवायात थप प्रभावकारी दयेकेत व नेपाल भ्रमण दँ २०२० या लसताय् नेपाः चाःह्यु वइपि विदेशी पाहापिन्त तक अपुइकेगु कथं येँ महानगरपालिका दुने बहन्हिया सार्वजनिक यातायात सञ्चालन यायेत्यःगु खः ।  
 
थौं येँ महानगरपालिकाया मेयर विद्यासुन्दर शाक्यं थीथी सरोकारवाला निकाय नाप सहलय याःगु खः । वःगु २०६९ साल भदौ १ गतेनिसे येँ महानगरपालिकां आर्थिक अनुदानपाखे बहन्हिया
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन याउगु खःसा करीब १८ महिना सञ्चालन लिपा महासंघं सेवा बन्द याउगु खः। 
 
मेयर शाक्यं स्थानीय तहय् जनप्रतिनिधि वये धुका बहन्हि सेवायात थप सहज यायेत दीर्घकालिन रुपं सार्वजनिक यातायात सञ्चालन यायेगु विषयय् सरोकारवाला नाप छलफल याउगु धका जानकारी बियादिगु खः । 
 
मेयर शाक्यं थ्व हे वइगु चैत्र १ गतेनिसे वा बैसाखनिसे न्हापागु चरणय् बहनि ८ ताः इलय् निसे ११ ताः इलय् सेवा सुरु जुइगु छगु कार्यदलया गठन याना न्ह्यने वनेगु प्रतिवद्धता प्वकादिगु दु ।
‘महानगरपालिकां थ्व स्वया न्ह्यः नमूनाया रुपं टुँनिख्यलय् ‘पिक एण्ड ड्रप’ सुरु याउगु खः । सुरुइ भचा जुसा आलोचना जुसा आः वया थुकेगु प्रभाव सकारात्मकय् वःगु दु धका’ मेयर शाक्यं धयादिगु दु 
 
मेयर शाक्यं सुरुइ व्यवस्थापनया लागि माःगु दक्को पूरा यायेत महानगरपालिका तयार दु धयादिसे दीर्घकालिन सेवा बिइगु लागि योजना दयेका हयेत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघयात आग्रह यानादिगु दु । ‘न्हापा थे छु ई न्ह्याका बन्द मयासे दीर्घकालिन सेवा न्ह्याकेगु योजना दयका हःगु अवस्थाय् महानगर ग्वाहालि यायेत तयार दु’ धका धयादिगु खः । 
 
मेयर शाक्यं रत्नपार्कयात केन्द्रित याना जःलाखः नगरपालिका व यल, ख्वप तक सेवा यायेगु कथं १५ गु रुट दयेका सेवा बिइगु धयादिसे सुरुइ ६० गः वस न्हिया न्हिथ सञ्चालन यायेु धका  न धयादिगु खः ।