२०७७ फाल्गुण २४, सोमबार

लहना : निरन्तरतापाखें न्ह्यज्यानाच्वंगु छगू दसि

जुजुमान महर्जन
 
नेपालभाषाया पत्रिका ख्यलय् न्हूगु पहः ज्वनाः पिहांवःगु वाःपौ लहना थौं खुदँ फुनाः न्हय्दँ क्यंगु दु । अर्थात थनिं खुदँ न्ह्यः अर्थात २०७० साल फागुण २७ गते अर्थात थौंया हे दिनस थुगु वाःपौया शुभारम्भ जूगु खः । छिकपिनिगु लुखाखलुइ थ्यंकः वःगु खः । उगु इलय् नेपालभाषाया आपालं बुखँत पिहां वयाच्वंगु खःसां नं नेपालभाषाया ख्यलय् ज्या यानाच्वंपिं ब्यक्तित्वपिनिगु म्हसीका नं झीसं नेवाःख्यलय् सनाच्वंपिन्त बीमाः धइगु ल्याखं न्हूगु सोच ज्वनाः वय्कःपिनिगु ब्लो–अप पिथनेगु ज्या न्ह्याकागु खः ।
 
न्हापा ब्लो–अप धाय्वं कलाकारपिनिगु किपा जक खः धइगु मानसिकता दयाच्वनीगु खः । नेपालभाषा ख्यलय् सनाच्वंपिं, थःगु जीवन पानाच्वंपि, आर्थिक, भौतिक वा साहित्य, भाषाख्यः आदिइ थःगु जीवन फुकाच्वंपिं आपालं नेवाः न्ह्यलुवा अथे हे कार्यकर्तात दु । तर अजाःपिं ब्यक्तिपिनिगु नां न्यंगु जूसां नं उमिगु म्हसीका सीकेदुसा ज्यू ला धइगु छगू इच्छा दयाच्वनी ।
 
थ्व हे फरक ढंगया सोचपाखें हे न्ह्यज्यानाः नेपालभाषाया ख्यलय् जीवन पानादीपिं ब्यक्तित्वपिनिगु ब्लो–अपकथं पिथनेगु गुगु लहनां यात उकियात कयाः गुलिस्यां सकारात्मककथं कालसा गुलिस्यां थुकियात निरन्तरता बी थाकुइ धइगु खं यानाः लहनायात हाथ्याः नं ब्वलंकल । तर थौं वयाः पत्रिकाया पाठकवर्गतसें थुकियात मचाय्कं आत्मसात याना यंकल । अले लहनां नं नेवाःख्यलय् जीवन पानादीपिं आपालं ब्यक्तित्वपिनिगु म्हसीका पितबीत नं ताःलात । लिपा वनाः थ्व हे लहनाया विशेषता नं जूवन । 
 
लहनाया थ्व ज्या छगू सकारात्मक जूसां नं नेपालभाषाया ख्यलय् गुकथं बुखँत प्रवाह याय्माःगु खः, विश्लेषणात्मक बुखँयात थाय् बीमाःगु खः, उलि बी फयाच्वंगु मदु । अथे खःसा मानवीय श्रोत व साधनकथं फयांफक्व थुगु ज्याय् न्ह्यज्यानाच्वंगु दु लहना । लहना वाःपतिइ दुथ्यानाच्वंगु च्वसुयात कयाः खास हे प्रतिकृया वय्गु मयाःसां नं गुलि नं प्रतिकृया वःगु दु, अप्वः धइथें सकारात्मकढंगं वःगु दु । थुकिंयानाः नं लहनायात निरन्तरता बीगु ज्याय् तिबः जूवनाच्वंगु दु ।
 
नेपालभाषाया पत्रिका ख्यलय् छगू हाथ्याः जुयाच्वनीगु खः, पत्रिकायात निरन्तरता बीगु । नेपालभाषा पत्रिका ख्यलय् गुलि नं पत्रिका पिलूवःगु दु, व दथुइ हे अलप जुयावनाच्वंगु झी सकस्यां खना च्वनागु दु, भोगे यानाच्वनागु दु । थ्व हे हुनिं जुइमाः, शुरु थुगु वाःपौ पिथनागु इलय् नं विषययात स्वयां नं थुकियात निरन्तरता बीफइगु खः वा मखु धइगु खँय् आपालं मनूतसें आंकलन याःगु खः ।
 
तर पाठकवर्गपिनिगु मतिना धाय्माः, च्वमिपिन्सं निरन्तरकथं थुगु वाःपौया नितिं बियादीगु च्वसु अले थुगु पत्रिका पिथनेगु नितिं मज्जिमगाःगु आर्थिक श्रोतया नितिं निरन्तर विज्ञापन बियाः ग्वाहालि यानादीपिं सकल विज्ञापन दातापिनिगु कुतः धाय्मा, सकसिगु उलि हे ग्वाहालिं यानाः थुगु वाःपौ थौंतक निरन्तररुपं न्ह्यज्यानाच्वंगु दु । अर्थात निरन्तरताया नितिं न्ह्यज्यानाच्वंगु छगू दसि जुयाच्वंगु थुगु लहना वाःपौयात उलि हे मतिना यानादीपिं पाठकवर्ग, च्वमिपिं, विज्ञापन दाता अले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षकथं ग्वाहालि यानादीपिं सकलसित लहना वाःपौपाखें यक्व यक्व सुभाय् देछानाच्वना ।
 
नापं थुगु वाःपौया निरन्तरताया नितिं न्ह्याबलें ग्वाहालि दयाच्वनी, तिबः जुयाच्वनी धइगु भलसा कासें बुदिंया धौबजि सकस्यां इना नय् ।