२०७७ माघ ५, सोमबार

विश्वयकं कोरोनां १० लाख ७० हजार स्वया मनूत सी धुकल

रमित | अनलागा १० ११४०,असोज २६ सोमवाः

कोरोनाया कारण विश्वयकं सीपिनिगु ल्याः १० लाख ७० हजार स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु। 
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया लिपागु तथ्यांक कथं आःतक विश्वयकं कोरोनाया कारण सीपिनिगु ल्याः १० लाख ७० हजार ३५५ म्ह थ्यःगु दु। 
 
वःगु २४ घण्टाया दुने ५ हजार ४९७ म्ह संक्रमितपि सी धुकुगु दु। उगु इय् ३ लाख ४७ हजार ५२६ म्ह संक्रमितपि थपे जुइ धुकुगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय