२०७८ श्रावण १७, आइतबार

विश्वयकं छन्हुया दुने ६ लाख ४१ हजार स्वया अप्वो कोरोना सक्रमित

रमित | कछलाथ्व अष्टमी ११४१, मंसिर ७ आइतवाः

वःगु २४ घण्टाया दुने विश्वयकं ६ लाख ४१ हजार ६६९ म्हेसित कोरोना संक्रमित जूगु दु।

विश्व स्वास्थ्य संगठनयन तथ्यांक मथं आःतक कोरोना संक्रमितपि ५ करोड ७२ लाख ७४ हजार १८ म्हेसित कोरोना सक्रमित जूगु दु।

वःगु २४ घण्टाया दुने ११ हजार ७५२ म्ह कोरोना संक्रमितपि सी धुकुगु दु। कोरोनाया कारण आःतक विश्वयकं १३ लाख ६८ हजार म्ह सी धुकुगु दु। 

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय