विश्वय् कोरोना भाइरस सङ्क्रमितपि छगु करोड थ्यन
आतक छगु करोड ७३ द्धः स्वया अप्व कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि जुगु धका वल्डोमिटरं धाःगु दु । अथेतु ज्यान वःपि न्यागु लाख स्वया अप्वगु दु ।
 
आतक ५ लाख व खुसः स्वया अप्वसिगु ज्यान वःगु दु । छगू करोड स्वया अप्व सङ्क्रमित मध्ये ५४ लाख ५१ द्धः स्वया अप्व वासः याका छेँय् लिहा वने धुकुगु दु । 
 
अमेरिकाय् २५ लाख ९५ द्धः स्वया अप्व सङ्क्रमित मध्ये छगू लाख २८ द्धः स्वया अप्वसिगु ज्यान वःगु दु । अमेरिकाय् छगू लाख ७७ द्धः डिस्चार्ज जुगु दु । 
 
ब्राजिलय् १३ लाख १५ द्धः स्वया अप्व सङ्क्रमित मध्ये ५७ द्धः सिगु ज्यान वःगु दु सा खुगु लाख २७ द्धः स्वया अप्व सङ्क्रमित जुगु दु । रुसय् च्याद्धः स्वया अप्वसिगु ज्यान वःगु दु । 
अथेतु, भारतय् ५ लाख २९ द्धः स्वया अप्व सङ्क्रमित जुगु दु ।
 
अन १६ द्धः स्वया अप्वसिगु ज्यान वःगु दु । भारतय् ३ लाख १० द्धः मनूत वासः याका छेँय् लिहा वने धुकुगु दु ।