सक्व नृसिह जात्रा तःजिकः हन
गुँपुन्हया लसताय् सक्वय् नृसिह जात्रा तःजिकः न्ह्याकगु दु । थुगु जात्रा साःखा त्वाया बलंपुलि सुरु जुगु खःसा सक्वया माघं धलं दंकिम्ह बाज्या हे नृसिह द्यःजुया बिज्याइकिगु तःजि लजि कथं सुधन राज उपाध्यायजु खः ।
 
 
न्ह्यःन्ह्यः प्रल्हादं ज्वःज्वःलपा याना (नमस्कार) सक्व देय् न्यंक लिखतं पला छिना देय् चाह्य  खः । थुगु नृसिह द्यःसक्वया बलंपुलि नं पिहाबिज्याका साःखा त्वाः,चलाखु त्वाः शन्त्वाः, वःसिमा क्व ,ईपा त्वा,इल्ला त्वाः,पुखुछाछि, धुल्ला त्वाःजुया या बलंपुलि थ्यंका जात्रा क्वचाकिगु खः। 
 
 
जात्रा या झ्वलय् देशवारं किपु छाना नृसिह व प्रल्हादयात पुजा याइगु खः । नृसिहया जवं खवं लक्ष्मी व सरस्वति निम्ह नं पासा दइसा नृसिहया ल्युने हिरण्या व हिरण्यकश्यप  दैत्य निम्ह नृसिह या कम्मरे खिपतं हिना दैत्य पिन्त लुया यंकिगु लु स्वय दैगु खः। 
 
 
गम्ह दैत्य पिन्त मस्तयत भागियात धाःसा अरिं चाइगु , ग्याइगु व सिकं बिगु ल्वचं मुक्त जुइ धैगु बिस्वास याइगु खः । सक्व च्वपिं न्हिच्छी ध्यालाना तुफिं बँ पुइगु पुजा यायेगु धौ सगं व्हलेगु याना झ्वःझ्वः छुना छाना नृसिह द्यःया न्ह्यः न्ह्यः  वनिसा ल्युने नारायण भजन मण्दल म्ये हाला वनिगु चलन दु ।
 
 
लँय सकसितं द्यः या प्रसाद धका सगं इना बिगु चलन न दु । नापं देय् चाहिला क्वचाय् वं बलं पुलि प्रसाद इनेगु ज्याः याइगु खः