सीतापाइलाय् छम्ह मिसायात एसिड छ्वाकल
येँ छम्ह मिसायात म्हिगः बहनि एसिड छ्वाकूगु दु ।
 
ओखलढुंगाय् छेँ दुम्ह उम्ह मिसायात सोल्टी दोबाटोय् एसिड छ्वाकूगु खः । वयात कीर्तिपुर अस्पतालय् वासः याका च्वंगु दु । 
 
उम्ह मिसा धौ न्याना छेँ लिहा वया च्वंगु इलय् पौने सात बजेति छम्ह मनू वया एसिड छ्वाःकूगु खः । एसिड लाये धुका चिचे धकः हाला कोठा दुहा वःगु खः ।
 
उम्ह मिसाया जवः ल्हातया सँ,गपःतय् व न्यतालय् एसिड लागु खः । एसिड छ्वाःकूम्ह मनू मास्क तया वःगु खः । आक्रमणकारी ज्वनेगु लागि मालिगु ज्या जुया च्वंगु दु धका प्रहरीं धाःगु दु ।
 
Categorized in अपराध