२०७७ माघ १३, मंगलबार

स्पेनय् कोरोना भाइरसया कारण कर्फ्युया घोयाणा

लहानान्युज | कौलाथ्व दशमी ११४०,कार्तिक १० सोमवाः

स्पेनय् कोरोना भाइरसया सक्रमण अप्वोया वःगुलि उकिया नियन्त्रणया लागि देय् यकं आपत्काल घोषणा यासे चान्हयनिसे कर्फ्यु जारी याःगु दु।
 
कोरोना भाइरसया संक्रमण यक्वो जुया वःगुलि उकिया नियन्त्रणया लागि थुगु पलाः ल्ह्वनागु दु धका धाःगु दु। 
 
प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज् नं चान्ह्य ११ बजे निसे सुथय् ६ बजे तक कर्फ्युया घोषणा यानागु दु धका जानकारी बिःगु दु। 
 
प्रधानमन्त्री पेड्रों कोरोना भाइरस हलियकं महामारी जुगुलि देशं सामना यानागु शताब्दीया हे दकलय् अप्वो खराब स्वास्थ्य संकट जुगु धयादिसे संकटकाल लग. यायेगु न्यायोचित जुगु दु धका टिप्पणी याःगु दु।
 
फया फतले छेँय् न पिहा मवसे छेँय् च्वनेत आह्वान याःगु दु। 
 
आःतक स्पेनय् कोरोना संक्रमितपि १० लाख स्वया अप्वो जुगु दु सा ३५ हजार स्वया अप्वो मनू सी धुकुगु दु।
 
स्पेन थुगु दँया सुरुइ महामारीया न्हापागु लहरया इलय् हलिया दकलय् कडा प्रतिबन्ध याःगु देय् खः। मेमेगु युरोपेली देय् थे स्पेनय् न महामारीया निक्वःगु लहर वःगु दु। इटलीं न न्हगु प्रतिबन्धया घोषणा याये धुकुगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय