स्याचुगु लिसः
सुधीर ख्वबि 
यल 
 
थ्व ईलय् 
आतंकित फुक्क नुगःत 
थरथर खानाच्वंगु दु ।
 
छ्यं फुसय्  तरवार यखाना तःगु थें
ग्याःचिकुं वचुसे ख्वाःपाःत 
थःथःगु ख्वाः त्वपुया च्वनाच्वन ।
 
यध्यपि, मस्यु सुनां नं
सुयागु भाग्य थीगु थें जुयाच्वन
सुयागु जीवन रेखा चिहाकः जुयाच्वन ।
 
थ्व ग्याःचिकुं 
याना क्यनिगु ताण्डवया अवस्थाय् 
तःमि चीमिया भेदभाव याईमखु, अवस्य ।
 
थ्व अदृष्य शत्रु
थ्व आतंक वेरोक टोक
न्ह्याथाय नं दुहाँवय्फु, वनेफु 
छगू मृत्यु जुया ।
 
हरेक छेँ, दरवार , लागायात 
जेल दय्का कुनेफु  
च्याम्बर याना सासः चःफुइफु ।
 
होशियार !
ग्यास्चिकु , सिकार माले ज्याय् 
विश्व भ्रमणय् वयाच्वंगु दु ।
 
थ्व झ्वलय् 
सारस  ग्याःचिकुइ म्वाय्त बाध्य जुल
इमा इतःमितः जुयाच्वंगु दु 
डाँफे नं ग्याना छेँय् दुने लिकुनाच्वंगु दु ।
 
थ्व  क्रम न्ह्यानाच्वंगु दु 
इमु, मुजुर, गालिक रोस्टर
व मेपिं यक्व पंछीत आक्रान्त जुयाच्वंगु दु  ।
 
सायद
थ्व ग्यास्चिकु  हिटलर जुइगु सोचय्
सायद नेपोलियन जुइगु होडय्  ।
 
अले  ग्यास्चिकुया साम्राज्य दय्केतः 
हलिं त्याकेगु ग्वःसाः 
मानवता बुकेगु अभिष्ट प्रष्ट जू ।
 
थ्व ई,
आत्मविश्वासया  धरातलं
सतर्कताया ल्वाभः छ्यलाः 
खनेमदुम्ह थ्व शत्रुया साम्राज्य ध्वस्त यायेत।
 
म्वाःमदुगु हल्लां मुक्त जुया
खने मदुगु ग्याःचिकुया
थ्व ग्याःयात बुकेत 
बीगु हथाय् जुइधुंकल 
छगू स्याचुगु लिसः 
छ्गू स्याचुगु लिसः ।