स्वनिगःया प्रदुषण चीकेगु ज्यायात निरन्तरता बीमाः
जुजुमान महर्जन
 
स्वनिगःया वातावरणयात कयाः मनू तय्सं धाय्गु याना वयाच्वंगु दु कि ‘वावःसा ना, मवःसा धू ।’ थ्व छगू यथार्थ नं खः कि स्वनिगः धुलं जक जायाच्वंगु दु । अर्थात मनूत मास्क मतय्कं पिहां वय् फइगु अवस्था मदु । थुकिया लिच्वः कथं दँय् दसं मनूत श्वास प्रश्वासया समस्या ल्वचं कयाच्वंगु दु । छगू कथं धाय्गु खःसा मनूतय्सं थःगु जीवनय् स्वच्छ फय् काय् फइगु अवस्था मदु, थ्व छगू आश जक जुया च्वंगु दु ।
 
 
थ्व हे झ्वलय् छुं दिं न्ह्यःनिसें स्वनिगःया ट्राफिक प्रहरीं स्वनिगःया प्रदुषण नियन्त्रण व ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार कार्ययोजना अन्तरगत थी थी कथं कारवाहीया ज्या न्ह्याकूगु दु । थ्व छगू लसताया खँ खः । थुगु कारवाही  अन्तरगत छन्हुया दिनस ट्राफिकं ४६गः सवारी साधनयात कारवाही याःगु दु । वंगु आइत वाः जक येँया बबरमहलय् याःगु प्रदुषण जाँचया झ्वलय् अप्वः कुँपि काइगु सवारी साधनयात कारवाही याःगु खः ।
 
 
प्रदुषण जाँच याय्गु उपकरण व प्राविधिकया ग्वाहालिं प्रदुषण जाँच याय्गु झ्वलय् पेट्रोलपाखे न्ह्याइगु व डिजेलपाखें न्ह्याइगु ४६गः सवारी साधनयात कारवाही याःगु खः । थथे कारवाही याःगु सवारी साधन मर्मत यानाः यातायात विभागय् हाकनं चालकं चेक जाँच याकाः वाउँगु स्टिकर बी धुंकाः जक नियन्त्रणय् काःगु ब्लुबुक लित बीगु यानाच्वंगु दु । सवारी साधनपाखें वांछ्वइगु कुं यानाः जुइगु प्रदुषण नियन्त्रण याय्गु ज्या तसकं बांलाःगु खः धाय्माः ।
 
 
सकस्यां अनुभव याना च्वंगु दु कि स्वनिगःया सतकय् न्ह्याना च्वंगु अप्वः धइथें सावरी साधनं कुँ वान्छ् वयाच्वंगु अवस्था दु, अझ धाय्गु खःसा ट्राफिक प्रहरीया लिक्कसं थजाःगु गाडी ब्वाका यंकाच्वंगु । तर थुकियात कयाः ट्राफिक प्रहरी मूक दर्शक जक जुयाच्वंगु दु । अझला सवारी साधनय् हे वाउँगु स्टिकर तिका तःगु दयाच्वनी, उगु हे सवारी साधनं बांमलाक्क कुँ पिकाना च्वंगु खने दइ ।
 
 
थजाःगु विकृति स्वनिगःया सतकय् खने मदुगु नं मखु । न्ह्याथे हे जूसां ट्राफिक प्रहरीं न्ह्याकूगु थुगु पलाःयात च्वछाय्माःगु दुसा ‘अन द स्पट’ हे थुकथं कारवाही याय्गु खःसा सायद सवारी धनीत थुकियात कयाः सचेत जुइ । उलि जक मखु, थ्व छगू लहडया ज्या जक नं जुइ मज्यू ।
 
 
स्वनिगःया जनतां यक्व अनुभव यानाच्वंगु दु कि बांलाःगु ज्याया शुरुवातला याइ, तर थुकियात निरन्तरता बीगु ज्या धाःसा गबलें जुइमखु । सायद दथुइ हे थीथी थासं थीथी कथंया दबाब वइगु खःला धइगु आशंका ब्वलनीगु जक मखु, थजाःगु ज्या निरन्तरता बीधइगु खँय् विश्वास तकं याय् फया च्वंगु मदु । थुकिया दसु कथं फुटपाथय् च्वंगु बँपसःयातकाय्फु । बँपसःचीकेगु नितिं स्थानीय सरकारं यक्व हे कुतःयाय्धुंकूगु दु ।
 
 
तर फुटपाथय् बँ पसः सीमित दिनया नितिं मदइ, हाकनं उकथं हे पसः खने दइ । थजाःगु अवस्थायु बँ पसः चीकेगु ज्या जुल धाःसा मनू तय्सं च्वछाय्गु स्वयां नं ‘न्हिलेगु’ज्या जक जुयाच्वंगु दु । छाय् धाःसा थ्व बांलाःगु ज्या जुयाः नं निरन्तरता मब्यूगुलिं थःगु स्वार्थया नितिं जक ज्या यानाच्वंगु मनू तय्सं ताय्का च्वंगु दु । सायद थ्व छुं छुं यथार्थ नं जुइफु ।
 
 
उकिं स्वनिगःया प्रदुषण चीकेगु ज्याया नितिं गुकथं ट्राफिक प्रहरीं ज्याझ्वः न्ह्याकल, उकियात निरन्तरता बी मफुत धाःसा बांलाःगु ज्या जूसां नं थुकियात कयाः जनतां बेक्वःगु मिखां मस्वइ धकाः धाय् मफु ।