हतियार छम्हेसित ज्वन
येँय् या फिखानीइ हातहतियार ज्वना वयाच्वम्ह छम्हेसित प्रहरी ज्वःगु दु ।
 
 
प्रहरीयात वःगु गोप्य सुचंया आधारय् रामेछाप मन्थली न.पा. वडा नं.१३ च्वम्ह ३५ दँ याम्हे रोशन बर्देवायात अपराध महाशाखाया विशेष टोलीं नियन्त्रणय् काःगु खः 
 
थुकियाःगु थप अनुसन्धान यायेगु ज्या न जुया च्वंगु दु ।
 
 
Categorized in अपराध