हलिमलि ब्वयाः सकिमना पुन्हि हन
थौं स्वनिगलय् थायथासय् हलिमलि ब्वयाः सकिमना पुन्हि हंगु दु ।
 
 
सकिमना पुन्हिया दिनय् छुस्यामुस्या, कःनिलिसें थीथी बूबः तयाः कलात्मक रुप बियाः हलिमलि ब्वयेगु चलन नेवाः समाजय् दु । लिपा व हे ब्वयातःगु हलिमलियात घाराघुरु यानाः ल्वाकछ्यानाः इनाः नयेगु चलन दु ।
 
बर्षां त्वःताः चिकुलां थियाहइगु इलय् म्हयात बल्लाका तयेत थुकथं पौष्टिक तत्वं जाःगु हलिमलि नयेगु यानातःगु विज्ञतय् धापू दु । व हे कथं नयेगु नसायात नये न्ह्यः कलात्मक रुपं स्वये हे यइपुसेच्वंक ब्वयेगु नं छगू न्ह्यइपूगु तजिलजि खः ।
 
 
उकिया लिसें थौं हे स्वनिगःया प्यम्ह नारायणद्यः सीकः वनेगु धकाः प्यम्ह नारायणद्यः दर्शन याःवनेगु परम्परा दया वयाच्वंगु दु । थौं छन्हुं ख्वपया चाँगु नारायण, हल्चोक इचंगुया इचंगु नारायण, फंपिया शेष नारायण व गोदावरीया विशंखु नारायणया दर्शन यानाः पुज्यायेगु याइ ।
 
नापनापं थौं हे चोभारय् माय् अपसं च्वनाच्वंपिं थःगु अपसं नं क्वचायेकूगु दु ।