२०७७ माघ ४, आइतबार

हलियकं कोरोना संक्रमित ३ करोड ८७ लाख स्वया अप्वोल

रमित | कौलाथ्व पारु ११४०,कार्तिक १ आइतवाः

हलियकं कोरोना संक्रमितपि ३ करोड ८७ लाख स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु। 
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया कथं आःतक हलिमय् कोरोना संक्रमितपि ३ करोड ८७ लाख ८९ हजार २०४ म्ह थ्यःगु दु।
 
वःगु २४ घण्टाय् जक ३ लाख ८३ हजार ५८८ म्ह न्हुपि संक्रमित थपे जूगु दु।
 
कोरोनाया कारण आःतक हलिमय् १० लाख ९५ हजार ९७ म्ह संक्रमितपि सी धुकुगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय