२०७७ माघ १४, बुधबार

हलियकं कोरोना सीपि ११ लाख स्वया अप्वोल

रमित | कौलाथ्व द्धितिया ११४०,कार्तिक २ आइतवाः

कोरोनाया कारण हलियकं सीपि ११ लाख स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु। विश्व स्वास्थ्य संगठनया लिपागुु तथ्यांक कथं आःतक हलियकं कोरोनाया कारण सीपि ११ लाख १ हजार २९८ म्ह थ्यःगु दु। 
वःगु २४ घण्टाय् ६ हजार ११६ म्ह संक्रमितपि सीगु दु। अथेहे उगु हे इलय् ३ लाख ९२ हजार ४७१ संक्रमितपि थपे जूगु दु।  
आःतक हलियकं कोरोना संक्रमितपि ३ करोड ९१ लाख ९६ हजार २५६म्ह थ्यःगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय