२०७७ माघ ८, बिहिबार

हलियक कोरोना संक्रमितपि ३ करोड ९५ लाख स्वया अप्वोल

रमित | कौलाथ्व तृतिया ११४०,कार्तिक ३ सोमवाः

कोरोनाया हलियकंस सीपि आःतक ११ लाख ७ हजार स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु।
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया लिपागु तथ्यांक कथं कोरोनां हलियकं आःतक सीपि ११ लाख ७ हजार ३७४ म्ह थ्यःगु दु।
 
वःगु २४ घण्टाय् ६०४६ म्ह संक्रमितपि सी धुकुगु दु। उगु हे इलय् ३ लाख ८९ हजार ६८३ म्ह संक्रमितपि थपे जूगु दु।
 
थ्व नाप आःतक हलियक कोरोना संक्रमितपि ३ करोड ९५ लाख ९६ हजार ८५८ म्ह थ्यःगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय