हलियक कोरोना सीपिनिगु न्यागु लाख स्वया अप्वल
कोरोना भाइरस संक्रमणया कारण हलियकं सीपिनिगु ल्याः ५ लाख ७० द्धः स्वया अप्वःगु दु ।
 
कोरोनाया कारण हलियक सीपिनिगु ल्याः ५ लाख ७० द्धः व २८८म्ह थ्यःगु दु धका विश्व स्वास्थ्य संगठनं धाःगु दु । 
 
कोरोनां सीपिनिगु ल्याः  दकलय् अप्व अमेरिकाय् न्हापा लाना च्वंगु दु सा ब्राजिल निगू थासय् लाःगु दु ।  
 
चीनं सुरु जूगु उगु कोरोना भाइरसया संक्रमण विश्वया २१६ देशय् फैले जूगु दु धका विश्व स्वास्थ्य संगठनं धाःगु दु ।