२४ घण्टाया दुने भारतय् ८६ हजार संक्रमित, १०८९ मन्त
वःगु २४ घण्टाय् जक भारतय् ८६ हजार ४३२म्ह न्हुपि संक्रमित थपे जुया वना च्वंगु दु ।
 
भारतय् लकडाउन लिपा न्हिया न्हिथं न्हुपि सक्रमितपि थपे जुया वना च्वंगु दु ।
 
वःगु २४ घण्टाय् छन्हु हे आःतक भारतय् छक्वलं ८६ हजार ४३२म्ह न्हुपि संक्रमित थपे जुगु दु ।
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया कथं भारतय् वःगु २४ घण्टाय् थःथे ८६ हजार ४३२म्हेसित कोरोना संक्रमित जुगु खः । 
 
थ्व स्वया निन्हु न्ह्यः ८३ हजार ८८३म्हेसित कोरोना संक्रमित थपे जुगु खः । भारतय् आःतक संक्रमितपि ४० लाख २३ हजार १७९ म्ह थ्यःगु दु । 
 
अथेहे ६९ हजार ५६१म्ह कोरोना संक्रमितपि सी धुकुगु दु । वःगु २४ घण्टाय् जक १ हजार ८९म्ह संक्रमितपि सी धुुकुगु दु ।