२४ घण्टाया दुने विश्वयकं ६ लाख स्वया अप्वोसित कोरोना सक्रमण

वःगु २४ घण्टाया दुने विश्वयकं ६ लाख २० हजार ७४४ म्हेसित कोरोना संक्रमित जूगु दु।

विश्व स्वाथ्य संगठनया तथ्यांक कथं आःतक कोरोना संक्रमितपि ५ करोड ६६ लाख २३ हजार ६४३ म्ह थ्यःगु दु।

वःगु २४ घण्टाया दुने १० हजार ५१६ म्ह कोरोना संक्रमितपि सी धुकुगु दु।

कोरोनाया कारण आःतक विश्वयकं १३ लाख ५५ हजार ९६३ म्ह सी धुकुगु दु।