२०७७ माघ ८, बिहिबार

“अमेरीका छ्वया बिइ धकाः ठगे याइम्हेसित ज्वन”

लहनान्युज | चिल्लागा दुतिया ११३८ (मार्च ३ २०१८)

रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गा.पा. वडा नं. ३ य् च्वम्ह थौं कन्ह्य येँया बालाजु च्वना च्वम्ह भरत डाँगी, दाङ, तुल्सीपुर उप.म.न.पा. वडा नं. य् च्वम्ह थौं कन्ह्य कालोपुल च्वना च्वम्ह ४१ दँया छबिलाल चौधरीयात प्रहरीं ज्वःगु दु ।
 
 
अमेरीकाया International Institute, Infinitism  धइगु संस्थाय् वैदेशिक रोजगारीया लागि छ्वया बिइ धका लोभ क्यना छम्ह मनू याके २५ लाख तक काःगु धइगु पिडितपाखें पटक पटक याना २६ लाख तका काःगु धइगु पिडित तयेगु आरोप दु ।
 
 
छविलाल चौधरीें पिडित तयेके International Institute of Infinitismsf Invitation, Invoice for registration Benefits of conference  लेटर तक प्रिन्ट याना बिगु खः ।
 
 
अनुसन्धानया लागि छबिलाल चौधरी व सुभद्रा कर्माचार्ययात अनुसन्धान व कारबाहीे लागि म.न.प्र. परिसर, टेकु येँ छ्वःगु द ।
 
Categorized in अपराध