२०७७ माघ १२, सोमबार

बिश्वन्यकं कोरोना सक्रमित जूपि गूगु करोड थ्यन

रमित | थिंंलागा द्धादशी ११४१, पुस २६ आइतवाः

विश्वन्यक कोरोना भाइरस सङ्क्रमित जूपि गूगु करोड स्वया अप्वो जुग दु। वःगु २४ घण्टाया दुने जक ७ लाख २२ हजार ८६२ म्हेसित कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि जूगु दु।

थ्व नाप विश्वन्यक कोरोना सङ्क्रमित जूपि ९ करोड ७७ हजार म्ह थ्यःगु दु। आःतक सङ्क्रमण पुष्टि जूपि मध्ये ६ करोड ४४ लाख स्वया अप्वो सङ्क्रमणमुक्त जूगु दु।

थ्व कुल सङ्क्रमित जूपि ७१ प्रतिशत स्वया अप्वो खः। अथेहे १९ लाख ३४ हजार स्वा अप्वोे कोरोना सङ्क्रमणया कारण ज्यान वःगु दु। थ्व कुल सङ्क्रमितपि मध्ये निगु दशमलव १४ प्रतिशत खः।

आः विश्वन्यक निगु करोड ३६ लाख स्वया अप्वो सक्रिय सङ्क्रमित दु सा उकि मध्ये छगु लाख च्याद्धः गम्भीर बिरामी जुया च्वंगु दु।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय