२०७९ श्रावण २५, बुधबार

किपूलिइ २७ गते हेरिटेज वाक जुइगु

नृपेन्दलाल श्रेष्ठ | गुंलाथ्व अष्टमी ११४२, साउन २० शुक्रवाः

किपूलिइ ऐतिहासिक व साँस्कृतिक सम्पदायात जगेर्ना नाप पर्यटन प्रबद्र्धनया लागि थ्व हे वइगु श्रावण २७ गते शुक्रबाः चान्ह्यः सम्पदा यात्रा जुइगु दु।

थ्व २७ गते चान्ह्यः सम्पदा यात्रा जुइगु धका जोशी ननी हेरिटेज होम्सय् थौं छगु पत्रकार सम्मेलन याना जानकारी बिउगु खः। परम्परागत रूपं सापारु कुन्हु हना वयाच्वंगु “बहाः चाः हिलेगु” थुगुसि पर्यटन प्रबद्र्धन यायेगु निति प्रचार यायेगु कथं ज्याझ्वः जुइ धका थौं छगु पत्रकार सम्मेलनयासे जानकारी बियादीगु खः।

उगु सम्पदा यात्राय् किपूया ५३ थासय्  अवलोकन याकेत्यःगु खः। लिच्छबीकालनिसे किपूया नेवाः बस्ती, विहार, चिभाः व चुकः नाप स्वापू दुगु सम्बन्धित सभ्यताया अवलोकन याये दइगु कथं सम्पदा यात्रा जुइत्यःगु धका धाउगु दु।

उगु थासय् अप्पो याना बन्द हे जुयाच्वनिइगु जुगुलि उगु दिं बहाः बहीइ दुने द्यःया अवलोकन याये दइ धका ग्वसाः खलकं धाउगु दु।

Categorized in राष्ट्रिय