२०७९ श्रावण २५, बुधबार

नुवाकोटया बेलकोटगढी केन्द्रबिन्दु ५.३ रेक्टर भुखाय् ब्बल

लहनान्युज | गुंलाथ्व नवमी ११४२, साउन २१ शनिवाः

येँ सुथय् भुखाय् ब्बल येँ भुखाय् ब्बःगु महसुस जुगु दु।

थौं शनिबाः सुथय् ५ बजे जुया २६ मिनेटय् भुखाय् ब्बःगु महसुस जुगु दु।

नुवाकोटया बेलकोटगढी केन्द्रबिन्दु जुया उगु भुखाय् ब्बःगु धका भूकम्प मापन केन्द्रं धाउगु दु।

भूकम्प मापन केन्द्र कथं थौं ब्बःगु भुखाय् ५.३ रेक्टरया धका धाउगु दु।

Categorized in राष्ट्रिय