२०८० आश्विन ७, आइतबार

लहना छ न्ह्यानाच्वँ

जितेन्द्र विलास वज्राचार्य | यंलाथ्व एकादशी ११४२, भाद्र २१ मंगलवाः

जितः थौं तिनि थें च्वं, लहनाया न्हापांगु ल्याः पिदंगु । च्यादँ दयाः थौं वयाः ४०० ल्याः तक थ्यंकः वल । मदिक न्ह्यानां तुं च्वनेमा, न्ह्याःवनां तुं च्वनेमा ।
 
नेवाःयागु गौरव, सभ्यता, तजिलजियात उजागर व च्वन्ह्याकाः मदिक्क न्ह्यानाच्वंम्ह छ । दक्वसित थुइके बीत वयाच्वंम्ह छ । नेवाःतय्गु घटनाक्रमयात वात्तुवालाः पिब्वयाजूम्ह छ । खः, छ नेवाःतय्गु लहना, गुबलें ला थहांकुहां नं जुल जुइ । झसुकाः तल नं जुइफु । अय्नं छ मद्यू । थःगु ल्हातय मदुगु अवस्थाय् ला गुबलें दित नं जुइ । अय्नं छ दिनामच्वं, छंगु पलाः मदी ।
 
नेवाःतय्गु हक व हितयागु नितिं मदिक्क च्वयाच्वन । नेवाः सभ्यता जातिया गौरव जुयाच्वंगु दु छ । जात्रामात्रा, नखःचखः, मेलापाखायात कुंकुलामं मालाः न्ह्यब्वः वयाच्वंम्ह छ । नेवाःतय्गु दथुइ नगु थें  थिनाच्वंम्ह छ ।
 
दीमखु छ गुबले नं । जुइफु गुबलें गुबलें हतास जूसां थ्वयात  हे छं हःपाः ताय्काः न्ह्यानाच्वँ छ निरन्तर निरन्तर ।