२०८० जेठ २६, शुक्रबार

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलपाखे जमाद्यःया दर्शन

लहनान्युज | चौलाथ्व नवमी ११४३, चैत्र १६ बिहीवाः

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलं असनय् जमाद्यःया दर्शन यानादीगु दु। म्हिगः बहनि ९ बजे असन वना जमाद्यःया दर्शन यानादीगु खः।

अथेहे थौं जमाद्यःया रथ असनं सालां हनुमानध्वाकाया कालभैरव द्यःया न्ह्यने हइ। थौ ५ बजे असनं रथ सालां, बालकुमारी, केल त्वाः वघः हनुमानध्वाकाय् थ्यकिइ।

Categorized in राष्ट्रिय