२०८१ जेठ ७, सोमबार

तुँ, ल्वँहिति सुचुपिचु यायेगु याइगु सिथि नखः

लहनान्युज | तछलाथ्व षष्ठी ११४३, जेठ ११ बिहीवाः

सिथि नखः कुन्हु थौं नेवाः तयेस थःगु त्वालय् च्वंगु सार्वजनिक तुँ, ल्वँहिति, बुँगाः व पूखु सूचुपिचू यायेगु याइ।

जेष्ठ शुक्लपक्षया षष्ठी तिथिइ थःगु त्वालय् च्वंगु तुँ, ल्वँहिति, बुँगाः व पूखु सूचुपिचू यायेगु नेवाः तयेगु न्हापानिसे परम्परा दुगु खः ।

Categorized in राष्ट्रिय