२०८१ जेठ १३, आइतबार

धुलिख्यलय् नवदुर्गा द्यःया न्यालाकेगु जात्रा क्वचाल

लहनान्युज | चिल्लाथ्व एकादशी ११४४, चैत्र ७ बुधवाः

ख्वपया नवदुर्गा देवगण न्यालाकेगु जात्रा मङ्गलवाः धुलिख्यलय् क्यःगु दु। नवदुर्गा देवगणया थीथी थासय् क्यनिइगु झ्वलय् धुलिखेलय् क्यःगु दु।

धुलिख्यलय् क्यने धुका नवदुर्गा श्रीखण्डपुर व चौकोटय् क्यनिइगु जुगु दु। नवदुर्गा द्यः धुनिख्यलय् च्वपिन्स थःपिनिगु कुल द्यः कथं न कयातःगु दु।

Categorized in राष्ट्रिय