२०८१ जेठ ९, बुधबार

नेवाः सांस्कृतिक ज्ञानकोश पिदनीगु

लहनान्युज | चिल्लागा नवमी ११४४, चैत्र २१ बुधवाः

नेपालभाषा एकेदेमिपाखें नेवाः सांस्कृतिक ज्ञानकोश पिदनीइगु जूगु दु।

येँ महानगरपालिकाया ग्वाहालिं पिदनेत्यंगु उगु ज्ञानकोशयात कयाः नेपालभाषा एकेदेमिइ छगू ज्याझ्वः याःगु खः। नेपालभाषा एकेदेमिया भाइस चान्सलर मल्ल के सुन्दरं ज्ञानकोशय् न्ह्यथनातःगु थीथी खँया जानकारी बियादीगु खः।

वय्कलं नेवाः सांस्कृतिक ज्ञानकोशय् मुक्कं न्यागू ब्वः न्ह्यथनातःगु जानकारी बियादिसें न्हापांगु ब्वः नेवाः म्हसीका, निगूगु ब्वः नेपालभाषा साहित्य, लिपि, ब्याकरण व शब्दकोश, स्वंगूगु ब्वः संस्कृति व सम्पदा, प्यंगूगु ब्व प्रविधि, शिल्प व ज्ञान, अथेहे न्यागूगु ब्वः संगीत, वाद्य, नाट्य, फिल्म दुथ्याःगु दु।

भाइस चान्सलर सुन्दरं थथे न्यागू ब्वय् दुथ्याःगु ज्ञानकोश दुने छगू ब्वय् विषयगत धलः व सम्बन्धित किपाःत नापं दुथ्याकाः म्होतिं नं न्यासः पेज दूगु धका जानकारी बियादिगु खः। अथेहे, वय्कलं न्यागू ब्वनापं यानाः स्वीच्यासः पेज दुथ्याःगु जानकारी बियादीगु दु।

Categorized in राष्ट्रिय