२०८१ आषाढ ३०, आइतबार

गुथि बिधेयक सम्बन्धी सहलह जुल

लहनान्युज | चौलागा पारु ११४४, बैसाख १३ बिहीवाः

सरकारं गुठीसम्बन्धी आःयागु संरचना व कानुनयात पुनरावलोकन याना संविधान कथं गुुठीसम्बन्धी ऐन हयेगु गृहकार्य यानाच्वंगु दु।

देयन्यक गुठीयात निर्देशित याइगु गुठी संस्थान ऐन २०३३ न थौकन्हयः माःगु व वयागु अपेक्षायात सम्बोधन याये मफगु धका सर्वसाधारण व सम्बद्ध पक्षं ताः ईनिसे असन्तुष्टि याना च्वंगुयात ध्यानय् तया गुठीसम्बन्धी न्हुगु ऐन हयेगु गृहकार्य न्ह्याके त्यनागु धका भूमि व्यवस्था, सहकारी लिसे गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीं धयादीगु दु।

मन्त्रालयं मन्त्रीस्तरीय निर्णयपाखे गुठीसम्बन्धी सरोकारवालानाप सुझाव कायेगु निति कानुनया मस्यौदा तयार यायेत संस्थानया केन्द्रीय प्रशासक किरण शाक्यया संयोजकत्वय् न्याम्हेसिगु कार्यदल गठन याःगु खः। भूमि व्यवस्था, सहकारी लिसे गरिबी निवारण मन्त्रालय काजीबहादुर विष्ट, नापी विभागया प्रमुख नापी अधिकृत मग्नु दत्त, दीपकराज पाठक, गुठी संस्थानया कानुन अधिकृत जनक पोखरेल दुजः दुगु कार्यदल गठन याःगु खः।

कार्यदलयात नेपाःया संविधान यागु धारा २९० कथं गुठीया मूलभूत मान्यतायात छु न असर मलाइगु कथथं गुठी सम्पत्तिया संरक्षण नाप उपयोग, गुठीया मौलिकताया संरक्षण यायेगु मौजुदा कानुनय् याये माःगु खाकानाप न्हुगु कानुनया मस्यौदा पेस यायेत जिम्मेवारी बिःगु खः।

कार्यदलयात बिगु कार्यक्षेत्र सतय् धयातःगु दु– ‘सर्वोच्च अदालतपाखे प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्ततक आधारय् गुठीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाय् ई कथं हिलेमाःगु खनेदुगुलि गुठीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा व गुठी संस्कृतिया संरक्षण व प्रवद्र्धन यायेमाःगु आःया कानुनय् यायेमाःगु परिमार्जनया खाका नापं न्हुगु गुठी कानुनया मस्यौदा तयार यायेत मन्त्रालययात लच्छि दुने पेश यायेमाः।’ कार्यदलं आःयागु गुठीसम्बन्धी कानुनय् दुगु कानुनी, सांस्कृतिक लिसे परम्परागत व्यवस्था व गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धय् अदालतपाखे जुगु आदेश/निर्णय व गुठी व्यवस्थापन यायेत थ्व स्वया न्ह्यः गठन जुगु आयोग, समिति नापंं कार्यदलया प्रतिवेदनय् दुगु परिभाषित व्यवस्थायात अध्ययन यासे केन्द्रबिन्दइ तयेमाः धका धयातःगु दु।

अथेहे स्वनिगःया देगः, गुम्बाया व्यवस्थापन सम्बन्धय् गुठीसम्बन्धी आःयागु व्यवस्था जुयाच्वंगु अध्ययन याना स्वनिगःया हकय् मःगु कानुनी व्यवस्था यायेत बिस्कं परिच्छेदया व्यवस्था यायेमाः धका धयातःगु दु। स्वनिगः पिनेया मल्लिका अर्जुन, उग्रतारा, स्वर्गद्वारी, हलेसी, मटिहानी, रामजानकी द्यःया थाय् व्यवस्थापन यायेत देगःया नामय् दुगु जग्गानापं चल अचल सम्पत्तिया व्यवस्थापन सम्बन्धी माःगु कानुनी व्यवस्था यायेत धयातःगु दु। अथेहे थीथी द्यः थाय् दुगु गुठीया अचल सम्पत्ति विशेष याना जग्गा न्हापानिसे च्वना च्वपि मोही किसानतय्गु मोहीसम्बन्धी समस्यायात माःगु कथं व्यवस्थापन यायेत माःगु कानुनी प्रबन्ध यायेगु विषययात केन्द्रबिन्दुइ तया मस्यौदा तयार यायेत धयातःगु दु।

भूमि व्यवस्था, सहकारी लिसे गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी कानुनसम्बन्धी न्हुगु कानुन मस्यौदा तयार यायेगु ज्यायात सरकारं तधःगु प्राथमिकताय् तयागु दु। ‘म्हिगः गुठी विधेयकय् जुगु कमि कमजोरी छु छु खः। थौ छु छु समस्या दु। प्रचलित कानुनी प्रावधानय् छु छु दु। उकियात ध्यानय् तया न्हुगु कथं कानुनया मस्यौदा दयकेत मन्त्रालय गम्भीर दु’ धका मन्त्री अधिकारीं धयादीगु खः।

कार्यदलया संयोजक नाप गुठी संस्थानया प्रशासक किरण शाक्यं २०७५ सालया गुठीसम्बन्धी विधेयकय् छु छु बुँदाय् सरोकारवालातय्गु असहमति दुगु खः, आः छु यायेमाःगु दु, निजी गुठीयात गयेयाना व्यवस्थित यायेगु विषय सरोकारवालातय् नाप च्वना कानुनया मस्यौदा तयार यायेगु प्रतिबद्धता प्वकादीगु खः। उगु सहलह जुगु मुज्याय् नेवाः तयेगु थीथी खलः पुचः नाप बिशिष्ट मनू तयेगु ब्बति दुगु खः।

Categorized in राष्ट्रिय