२०८१ आषाढ ३०, आइतबार

आध्यात्मिक ज्ञानं प्रशिक्षितपि सकारात्मक लँय् न्ह्यावनिइ –मन्त्री चौधरी

लहनान्युज | चौलागा चौथी ११४४, बैसाख १६ आईतवाः

महिला, बालबालिका लिसे ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीें आध्यात्मिक ज्ञानपाखे प्रशिक्षित मनूतय्स समाज व राष्ट्रयात सकारात्मक लँय् यकिइ धका धयादीगु दु।

ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र येँ न याःगु ‘स्वच्छ व स्वस्थ्य समाजया लागि आध्यात्मिक सशक्तीकरण’ छगु ज्याझ्वलय् सम्बोधन यानादीसे मन्त्री चौधरीं अथे धयादीगु खः। आध्यात्मिक ज्ञानपाखे प्रशिक्षित सू न मनूखं स्यकिइगु, नोक्सानी याइमखु धका वयकलं दाबी यानादीगु खः।

‘यदि आध्यात्मिक ज्ञानपाखे प्रशिक्षित राजनीतिज्ञ जूसा वं याःगु ज्या व रणनीति न समाजयात सकारात्मक स्वइगुलि विकासया लँय् न्ह्यावनिइ’, मन्त्री चौधरीं धयादीगु दु, ‘झी थःव थः हे अन्तर्द्वन्द्वय् दु। मनू–व्यक्तिमनू दथुइ, समुदाय दथुइ अन्तर्द्वन्द्व दु। धका धयादीगु दु। छम्ह मेपिन्स ल्युउने लाका थः न्ह्यने वनिइगु गलत प्रतिस्पर्धाया कारण समाज छु भचा मखु लँय् पाखे वनाच्वंगु दु अथे अज्यागु गलत मान्यता व अभ्यासयात थज्यागु ज्यापाखे न्ह्यावने फइ ।

वयलकं धयादीगु दु, ‘आःयागु समाजयात स्वयेगु खःसा छम्हेसिया मेम्हेसित ल्युउने लाका न्ह्यावना च्वंगु समाजं मखुगु लँय् व मखुगु बिचाः पाखे न्ह्या वनाच्वंगु खः।‘ ओम शान्तिया अभियान नेपालयक जक मखु हलियक हे न्ह्याय् माःगु धका धयादीसे वयकलं समुदाययात सकारात्मक खँपाखे प्रोत्साहन यासे मखु लँय् वनाच्वपि म्हो जुयावनिइ धका वयकलं धयादीगु खः।

ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपाःया राष्ट्रिय निर्देशक राज दादी माँया सभाध्यक्षताय् उगु ज्याझ्वः जुगु खः।

Categorized in राष्ट्रिय