२०८१ आषाढ ३०, आइतबार

ताप्लेजुङय् भुखाय् ब्वल

लहनान्युज | दिल्लाथ्व चौथी ११४४, असार २६ बुधवाः

ताप्लेजुङय् भुखाय् ब्वःगु दु। थौ सुथसिया २ः३० ता इलय् ताप्लेजुङ तापेथोकय् केन्द्रविन्दु जुया उगु भुखाय् ब्बगु दु धका धाःगु दु।

राष्ट्रिय भूकम्प विज्ञान केन्द्रया कथं ४.४ रेक्टकलया भुखाय् ब्बःगु खः। भुखाय्या धक्का जःखःया जिल्लाय् नं महसुस जूगु खः।

भुखाचं गुलि क्षति जूगु खः धइगु विवरण धाःसा वःगु मदुनि।

Categorized in राष्ट्रिय