२०७७ माघ ५, सोमबार

पोहेलाथ्व पारु ११४१, माघ १ बिहीवाः

पोहेलाथ्व पारु ११४१, माघ १ बिहीवाः

स्वनिगलय् २४६म्ह कोरोना सक्रमित थौं स्वनिगलय् २४६ म्हेसित कारोना सक्रमित जुगु दु।

थौं येँ जक २२० म्ह, यलय् २३ म्ह व ख्वपय् स्व म्हेसित कोरोना सक्रमित जुगु दु । अथेहे वःगु २४ घण्टाय् कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त जूपि ४०५ म्ह थ्यःगु दु ।

अथेहे वःगु २४ घण्टाया दुने कोरोना भाइरस संक्रमणया कारण खुम्ह मन्त धका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयं धाःगु दु।

Categorized in राष्ट्रिय